Zdjęcie

Sygnatura: OK_009651
1961, Wrocław, Polska.
Jacek Kuroń (pierwszy z prawej) podczas służby wojskowej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA (z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia)