Zdjęcie

Sygnatura: OK_009828
1945, brak miejsca.
Piec krematoryjny w wyzwolonym obozie koncentracyjnym.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję dominikanina, brata Bernarda Gerbera udostępnił Mariusz Sielski.