Kolekcje

Fotografia z kolekcji Mariusza Krogulskiego
Lata 30., Kołomyja lub Obertyn, Polska. Zakupy na targu. Fot. NN / Ośrodek KARTA

W kolekcji znajdują się fotografie rodzinne Krogulskich wykonane w latach 30. w Kołomyi na Kresach Wschodnich i okolicach. Znajdują się tutaj fotografie nauczycielki Marii Krogulskiej oraz Juliana, urzędnika bankowego i członka Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dokumentują również życie codzienne mieszkańców Kresów - targi, pracę na roli, stroje ludowe, młodzież i architekturę. Większość fotografii wykonał Julian Krogulski. Kolekcję udostępnił Marian Krogulski.