Zdjęcie

Sygnatura: OK_010032
Lata 30., Kołomyja lub Obertyn, woj. stanisławowskie, Polska.
Zakupy na targu.
Fot. NN, zbiory Oúrodka KARTA, udostępnił Mariusz Krogulski.