Zdjęcie

Sygnatura: OK_010034
Lata 30., Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska.
Mężczyzna słuchający radia.
Fot. Julian Krogulski, zbiory Oúrodka KARTA, udostępnił Mariusz Krogulski.