Zdjęcie

Sygnatura: OK_010036
Lata 30., Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska.
Urzędnik bankowy.
Fot. Julian Krogulski, zbiory Oúrodka KARTA, udostępnił Mariusz Krogulski.