Kolekcje

Fotografia z kolekcji Haliny Żero
1917-1918, Rosja. Rodzina Grabowskich przymusowo ewakuowana do Imperium Rosyjskiego. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzą fotografie wykonane w latach 1914-1918 na terenie Imperium Rosyjskiego. Dokumentują one losy rodziny Grabowskich, przymusowo ewakuowanej z Gucina w powiecie Łomża] do Czernihowa w Rosji, w tym m.in. pracę w sierocińcu Centralnego Komitetu Obywatelskiego, w Lubeczu i Czernihowie. Znajdują się tu także portrety pracowników CKO oraz młodych kobiet. Kolekcję udostępniła Halina Żero.