Kolekcje

Fotografia z kolekcji Aldony Nikoniuk
1929, Warszawa, Polska. Dyrektor CIWF płk. Władysław Osmolski. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzą fotografie z archiwum rodzinnego Jackiewiczów z lat 1907-1969, dokumentujące m.in. edukację i służbę w harcerstwie Aldony i Stefanii Jackiewicz w okresie międzywojennym, okres studiów w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego, a także pracę jako nauczycielki w wileńskich szkołach, oraz w okresie powojennym w Giżycku na Mazurach. Kolekcję udostępniła Aldona Nikoniuk.