Zdjęcie

Sygnatura: OK_010877
24.12.1953, Magadan, Kołyma, ZSRR.
Wigilia Polaków zwolnionych z łagrów, w środku (w białej bluzce) siedzi Janina Durlik, podpis na zdjęciu: "Pierwsza Wigilia na wolności".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Małgorzata Giżejewska