Zdjęcie

Sygnatura: OK_011123
13-23.03.1968, Warszawa, Polska.
Wydarzenia marcowe - gmach Politechniki Warszawskiej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Michał Spandowski