Zdjęcie

Sygnatura: OK_016179
3.05.1919, Brześć, Polska.
Pierwsze obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, gen. Ostrowski dowódca D.O.E. Brześć, wojewoda brzeski Jamont (?) i dowódca Grupy Podlaskiej gen. Antoni Listowski, z tyłu władze cywilne.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Dominika Piotrowskiego udostępnił Jan Rutkiewicz