Zdjęcie

Sygnatura: OK_0735_0002_0010_005
1985, brak miejsca.
Włodzimierz Sznarbachowski, Władysław Wantuła oraz Roman Zieliński (od lewej).
Fot. NN, kolekcja Zdzisława Najdera, zbiory Ośrodka KARTA.