Zdjęcie

Sygnatura: OK_008516
Październik 1980, Warszawa
Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: NN, Adam Michnik, p. Nowicki, Wacław Molewiński, Marcin Jabłoński.
Fot. Tomasz Abramowicz, zbiory Ośrodka KARTA