Zdjęcie

Sygnatura: OK_026753
18.05.1935, Kraków, Polska.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aleksandra Piłsudska i generał Edward Rydz-Śmigły idą w kondukcie pogrzebowym. W tle - ludność cywilna obserwująca wydarzenie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję zdjęć przekazał Marcin Jabłoński.