Zdjęcie

Sygnatura: OK_026768
18.05.1935, Kraków, Polska.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Generalicja niesie trumnę nakrytą chorągwią w barwach narodowych, na której znajdują się maciejówka i buława marszałkowska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję zdjęć przekazał Marcin Jabłoński.