Zdjęcie

Sygnatura: OK_026772
18.05.1935, Kraków, Polska.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Generał Edward Rydz-Śmigły i generał Kazimierz Sosnkowski niosą na barkach trumnę przykrytą chorągwią w barwach państwowych.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję zdjęć przekazał Marcin Jabłoński.