Zdjęcie

Sygnatura: OK_026785
12.05.1936, Wilno, Polska.
Uroczystość złożenia serca Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Marii Piłsudskiej z Billewiczów we wspólnym grobie na cmentarzu na Rossie. Wejście do kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję zdjęć przekazał Marcin Jabłoński.