Zdjęcie

Sygnatura: OK_021895
Przed 1914, Zwiahel, Ukraina, Rosja.
Z tyłu od lewej stoją: NN, Eugenia z Petrulewiczów Kobylańska, NN - żołnierz armii carskiej, Witold Petrulewicz, z lewej siedzi Joanna ze Szpilewskich Petrulewiczowa.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie