Zdjęcie

Sygnatura: OK_021897
1923, Radzyń Podlaski, woj. Lublin, Polska.
Siedzą od lewej: Olga z Giżyckich Petrulewiczowa (żona Witolda), Joanna ze Szpilewskich Petrulewiczowa, Zofia Petrulewiczowa (żona Tadeusza), stoją od lewej: Witold Petrulewicz, Zofia z Petrulewiczów Kossińska, Tadeusz Petrulewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie