Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0001_0002
Około 1934, Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Eugeniusz Lewicki (z prawej) wraz z kolegą.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA