Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0001_0005
Około 1934, prawdopodobnie Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Eugeniusz Lewicki (z prawej) z kolegą w parku.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA