Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0001_0007
11.11.1934, Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Eugeniusz Lewicki (z lewej) z kolegą na ulicy 3 Maja (obecnie ul. Puszkińska).
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA