Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0003_0002
Lata 40., prawdopodobnie Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Grupa osób wypoczywa na trawie. Z tyłu, pośrodku, siedzi Olga Lewicka z d. Komorowska, matka Eugeniusza Lewickiego, obok niej, po prawej, jej córka - Teodora (Tosia) Lewicka.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA