Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0004_0013
1929-1939, okolice Brześcia nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Pogłębiarka podczas pracy. Na pokładzie jednostki pośród mężczyzn widoczny Eugeniusz Lewicki (3. z lewej). Obok niego, w kożuchu oraz czapce z orzełkiem, nadzorujacy pracę urzędnik.
Kanał Muchawiecki (Kanał Dniepr-Bug, zwany również Kanałem Królewskim lub Kanałem Rzeczypospolitej) otwarty w 1848 roku kanał żeglowny łączący Dniepr z Wisłą poprzez Pinę (dopływ Prypeci) i Muchawiec (prawostronny dopływ Bugu) stanowiący część szlaku wodnego łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Pierwszy odcinek Kanału zbudowano w latach 1775-1784, następnie, w latach 1846-1848, Kanał był rozbudowywany przez władze rosyjskie. W latach 1929-1939, w czasach administracji II Rzeczypospolitej, poddawany gruntowym pracom remontowym.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA