Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0001_0045
Lata 30., okolice Brześcia nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Grupa uczniów Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu podczas kąpieli w rzece. Szkoła powstała w 1923 roku z inicjatywy inżyniera Oktawiusza Nelarda jako Szkoła Średnia Techniczna Kolejowa.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA