Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0001_0037
Lata 30., Brześć nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Kąpielisko na rzece Bug.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA