Zdjęcie

Sygnatura: OK_0768_0004_0010
1929-1939, okolice Brześcia nad Bugiem, woj. poleskie, Rzeczpospolita Polska.
Grupa mężczyzn stoi na wale na brzegu rzeki. 2. z lewej Eugeniusz Lewicki. Obok niego, w kożuchu i czapce z orzełkiem, nadzorujący roboty urzędnik państwowy.
Kanał Muchawiecki (Kanał Dniepr-Bug, zwany również Kanałem Królewskim lub Kanałem Rzeczypospolitej) otwarty w 1848 roku kanał żeglowny łączący Dniepr z Wisłą poprzez Pinę (dopływ Prypeci) i Muchawiec (prawostronny dopływ Bugu) ) stanowiący część szlaku wodnego łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Pierwszy odcinek Kanału zbudowano w latach 1775-1784, następnie, w latach 1846-1848, Kanał był rozbudowywany przez władze rosyjskie. W latach 1929-1939, w czasach administracji II Rzeczypospolitej, poddawany gruntowym pracom remontowym.
Fot. NN, kolekcja Eugeniusza Lewickiego, zbiory Ośrodka KARTA