Zdjęcie

Sygnatura: OK_023511
11.11.1938, Karwina, Zaolzie.
Przemarsz przez miasto przedstawicieli władz gminnych i organizacji polskich w trakcie wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Władysława Owczarzego