Zdjęcie

Sygnatura: OK_023540
11.11.1938, Karwina, Zaolzie.
Obywatele Karwiny oczekują na przyjazd prezydenta Ignacego Mościckiego.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Władysława Owczarzego