Zdjęcie

Sygnatura: OK_023547
1964, Zaolzie, Czechosłowacja.
Muzeum Walki z Faszyzmem.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Władysława Owczarzego