Kolekcje

Fotografia z kolekcji Stanisława Blichiewicza
18.07.1943, Lwów, Generalna Gubernia. Uroczysta odprawa ochotników do 14 Dywizji Strzeleckiej SS "Galizien". Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie z lat 1914-1943, dokumentujące m. in. służbę wojskową doktora Eugeniusza Budzyńskiego w armii carskiej w czasie I wojny światowej oraz służbę porucznika Jana Blichiewicza w Wojsku Polskim w latach 20. Znajdują się tu również zdjęcia z okresu II wojny światowej przedstawiające żołnierzy Wehrmachtu na terenach okupowanych przez III Rzeszę - we Francji, w Polsce, ZSRR, oraz uroczystą odprawę ochotników do 14 Dywizji SS "Galizien" we Lwowie w lipcu 1943 roku. Kolekcję udostępnił Stanisław Blichiewicz.