Zdjęcie

Sygnatura: OK_026703
Wrzesień-grudzień 1939, Rakiszki, Litwa.
Internowani oficerowie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W górnym szeregu stoją od lewej: ppor. Zygmunt Poniatowski, ppor. Zygmunt Dzierżewicz, ppor. Andrzej Czapski, por. Jerzy Rożałowski, por. Andrzej Czaykowski, ppor. Stanisław Dębicki. W środkowym szeregu od lewej: pchor. Stefan Brykczyński, por. Ryszard Manteufell, por. Jan Fudakowski, rtm. Witold Hankisz, mjr Michał Borajkiewicz, rtm. Wincenty Chrząszczewski. Siedzą od lewej: ochotnik z cenzusem Andrzej Przewłocki, kpt. Tomasz Jarmołowicz, rtm. Józef Przewłocki, ks. kap. Wiktor Judycki, mjr Mieczysław Skrzyński, rtm. Narcyz Łopianowski, rtm. Kazimierz Garbacki. Na ziemi siedzą ordynansi: uł. Przepióra, Pietrzak, Bury.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Irena Lubańska