Zdjęcie

Sygnatura: OK_027302
1938, Brześć, woj. poleskie, Polska.
Twierdza brzeska - Wyspa Centralna. Grupa żołnierzy 4 Kompanii 6 Batalionu Saperów w rejonie placu alarmowego koszar. W głębi - budynek koszarowy, miejsce zakwaterowania kompanii szkolnej. Po lewej widoczny jest fragment koszar okrężnych, gdzie na parterze zlokalizowane były kuchnie żołnierskie, na piętrze zaś mieszkania kadry 6 Batalionu Saperów.
Fot. Józef Tarań, Fundacja Ośrodka KARTA kolekcję zdjęć przekazała Lucyna Kumiszczo