Zdjęcie

Sygnatura: OK_001819
Sierpień 1940, Smirnowka, Kustanajska obł., Kazachstan, ZSRR.
Polacy deportowani do Kazachstanu. Duża grupa ludzi przed budynkiem. Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Barbara Sobocińska, Z. Bobulówna, Janina Bobulówna, Jadzia (Danusia) Kolińska, NN, Andrzej Sobociński; poniżej 4. od prawej Kolińska (zmarła na Syberii), pozostali w rzędzie nierozpoznani; 3. od prawej (klęczy, uśmiecha się) Irena Sobocińska; na dole od lewej: Ryszard Teodorowicz, Zdzisław Burzyński, Stanisław Koliński; nad nim (uśmiecha się) Mira Durko. Niewskazana, jest na zdjęciu: Barbara Stankiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Wacław Kurman