Kolekcje

Fotografia z Independent Polish Agency
1981. Lech Wałęsa podczas zjazdu zjednoczeniowy NSZZ RI "Solidarność". Fot. Lech Ścibor-Rylski / Ośrodek KARTA

Archiwum dokumentujące działalność Independent Polish Agency (IPA), organizacji działającej od 1983 roku w szwedzkim Lund. Jej głównym zadaniem było oddziaływanie na szwedzką opinię publiczną i zbieranie środków na pomoc dla różnorodnych środowisk w Polsce. IPA z czasem stała się, przede wszystkim, niezależną agencją prasową, dostarczającą nieocenzurowanych informacji o Polsce lat 80., a także instytutem kulturalnym organizującym w Europie, USA i Kanadzie różnorodne wystawy poświęcone krajowi oraz przygotowującym wydawnictwa albumowe, filmy, nagrania dźwiękowe i dokumentacje niezależnej działalności w Polsce.  IPA w latach 2003-2004 przekazała archiwum do Ośrodka KARTA. Liczący ponad 20 tysięcy fotografii zbiór został uporządkowany i zdigitalizowany. Obecnie jest jednym z najważniejszych wizualnych źródeł do badania historii opozycji antykomunistycznej w PRL.

Sygnatura kolekcji: OK_0800