Zdjęcie

Sygnatura: OK_027821
17.03.1940, Ploesti, Rumunia.
Polscy uchodźcy w Rumunii podczas II wojny światowej. Chór Stanisława Wisłockiego [pierwszy z lewej].
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Tadeusz Deszkiewicz