Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_005
1939-1942, Płońsk, Polska.
Żydzi na dziedzińcu więziennym, pilnowani przez funkcjonariusza Einsatzkommando 3. Fotografię wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzący w skład Einsatzgruppe V, dowodzoną przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński