Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_007
Wrzesień 1939, Płońsk, Polska.
Aresztowani Żydzi prowadzeni do getta. Fotografię wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzący w skład Einsatzgruppe V, dowodzonego przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński