Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_019
1939-1942, Płońsk, Polska.
Aresztowanie 6000 Żydów. Fotografia wykonana na terenie więzienia przez funkcjonariusza Einsatzkommando3, wchodzącego w skład Einsatzgruppe V, dowodzonej przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński