Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_021
Po 19.06.1966, Grodziec, pow. Płońsk, Polska.
Tablica upamiętniająca Polaków - więźniów hitlerowskiego obozu pracy w Grodźcu.
Na odwrocie zapis: "Takich obozów w Płońsku było 8".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński