Zdjęcie

Sygnatura: OK_0814_0002_0009
Lato 1942, Warszawa, Generalne Gubernatorstwo.
Grochów, Elżbieta i Adam Jędrychowie na podwórku przy domu.
Fot. NN, kolekcja Elżbiety Jędrych-Pordes, zbiory Ośrodka KARTA.