Zdjęcie

Sygnatura: OK_0814_0004_0008
Lato 2011, Warszawa, Polska.
Spotkanie przyjaciół na działce. Wojciech Błaszczyk (1. z prawej) prezentuje zachowany fragment latarenki adresowej domu przy ulicy Tarczowej 28 na Grochowie. Elżbieta Jędrych-Pordes (3. z lewej). Barbara i Jolanta (siostry Piotra i Wojciecha Błaszczyków 1. i 2. z lewej). Piotr Błaszczyk (3. z prawej), Jolanta (kuzynka P. Błaszczyka, 5. z prawej).
Fot. NN, kolekcja Elżbiety Jędrych-Pordes, zbiory Ośrodka KARTA.