Zdjęcie

Sygnatura: OK_0814_0002_0018
1943, Warszawa, Generalne Gubernatorstwo.
Grochów, ulica Franciszka Żymirskiego, Maria Jędrych z dziećmi: Elżbietą i Adamem.
Fot. NN, kolekcja Elżbiety Jędrych-Pordes, zbiory Ośrodka KARTA.