Zdjęcie

Sygnatura: OK_0814_0002_0041
1947, Warszawa, Polska.
Przedszkole, grupa dzieci z wychowawczynią p. Danutą. Wśród dzieci Elżbieta Jędrych (w trzecim rzędzie 2. z lewej) i jej brat Adam (w ostatnim rzędzie 3. z lewej).
Fot. NN, kolekcja Elżbiety Jędrych-Pordes, zbiory Ośrodka KARTA.