Zdjęcie

Sygnatura: OK_0814_0001_0002
Wiosna 1940, Warszawa, Polska.
Portret ślubny Marii z Łukaszewskich i Kazimierza Jędrychów.
Fot. Fotograf Henryk Buchcar, Warszawa, Chłodna 16, kolekcja Elżbiety Jędrych-Pordes, zbiory Ośrodka KARTA.