Zdjęcie

Sygnatura: OK_028567
1914-1915, leśnictwo Pristanskoje, Wyksa okolice, gubernia włodzimierska, Rosja.
W lasku brzozowym w pobliżu leśniczówki, stoją od lewej: NN, Wincenty Borkowski, Władysław Skorupski z Ferdusiem na ręku, Wacław Ciesielski; siedzą od lewej: pani Borkowska, NN, Feliksa Skorupska, NN.
Fot. Wacław Skorupski, zbiory Ośrodka KARTA, album Wacława Skorupskiego udostępniła Agata Witerska