Zdjęcie

Sygnatura: OK_028717
Sierpień 1957, Brześć, Białoruska SRR, ZSRR
Personel Szpitala Zakaźnego. Trzeci z lewej siedzi ordynator szpitala dr Bażutow, obok niego pielęgniarka Irena Skorupska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album Ireny Skorupskiej udostępniła Agata Witerska