Zdjęcie

Sygnatura: OK_028719
1949, Brześć, Białoruska SRR, ZSRR
Pielęgniarki Szpitala Zakaźnego. Czwarta z lewej w górnym rzędzie stoi Irena Skorupska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album Ireny Skorupskiej udostępniła Agata Witerska