Zdjęcie

Sygnatura: GOS_01-1-59
24.06.1986, Warszawa, Polska.
Plac Konstytucji, godz. 16.30. Akcja transparentowo
- ulotkowa przeprowadzona kilka dni przed X Zjazdem PZPR. Na transparencie napis: "Widmo komunizmu krąży nad światem. Solidarność z Afganistanem. Grupy Oporu". Transparent wisiał ponad 30 minut dzięki atrapie bomby blokującej wejście na dach (była to puszka z baraniną).
Fot. Krzysztof Frydrych, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Grup Oporu "Solidarni", udostępnił Krzysztof Frydrych.