Zdjęcie

Sygnatura: OK_029909
1916, Moskwa, Rosja.
Dzieci na podwórku, w pierwszym rzędzie stoją od lewej: NN, Antoni Klukowski (ur. w 1909 r.), Julian Hirszowski (syn uciekinierów z Łodzi), NN, Jolanta Hirszowska (siostra Juliana). W drugim rzędzie stoją: Zofia Klukowska (1902-1944), jej brat Jan (1904-1944) - rodzeństwo Antoniego, NN. Rodzina Klukowskich mieszkała w Moskwie do 1921 roku.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Joanna Majewska